Hội LHTN Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi nghi thức – Điều lệ Hội và múa hát tập thể năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/2017, Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017 tại S&acirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 700 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 20 cơ sở Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29362/EWQ.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội thi c&oacute; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị B&iacute;ch Khanh &ndash; UVBTV Quận ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Th&aacute;i Thị Hồng Nga &ndash; UVBTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đại diện thường trực Đảng ủy 20 Phường; Thường trực c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c nội dung như diễu h&agrave;nh, thực hiện thi c&aacute;c nội dung theo Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Kết th&uacute;c hội thi, Giải Nhất thuộc về Ủy ban Hội Phường 2, Ủy ban Hội phường 13 đạt giải Nh&igrave;, Ủy ban Hội phường 7 đạt giải Ba v&agrave; 5 Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Ủy ban hội phường 1, 14, 19, 26, 28. Đặc biệt Ban tổ chức đ&atilde; trao 3 giải Phụ gồm Giải diễu h&agrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội Phường 2, Giải M&uacute;a h&aacute;t xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 7, Giải Chỉ huy Đội h&igrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 61 năm ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017). Qua hội thi, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; dịp gặp gỡ, giao lưu v&agrave; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;