Hội LHTN Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi nghi thức – Điều lệ Hội và múa hát tập thể năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/2017, Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017 tại S&acirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 700 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 20 cơ sở Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29362/EWQ.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội thi c&oacute; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị B&iacute;ch Khanh &ndash; UVBTV Quận ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Th&aacute;i Thị Hồng Nga &ndash; UVBTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đại diện thường trực Đảng ủy 20 Phường; Thường trực c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c nội dung như diễu h&agrave;nh, thực hiện thi c&aacute;c nội dung theo Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Kết th&uacute;c hội thi, Giải Nhất thuộc về Ủy ban Hội Phường 2, Ủy ban Hội phường 13 đạt giải Nh&igrave;, Ủy ban Hội phường 7 đạt giải Ba v&agrave; 5 Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Ủy ban hội phường 1, 14, 19, 26, 28. Đặc biệt Ban tổ chức đ&atilde; trao 3 giải Phụ gồm Giải diễu h&agrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội Phường 2, Giải M&uacute;a h&aacute;t xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 7, Giải Chỉ huy Đội h&igrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 61 năm ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017). Qua hội thi, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; dịp gặp gỡ, giao lưu v&agrave; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03/02/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Tân Phú năm 2017, chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

;