Hội LHTN Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi nghi thức – Điều lệ Hội và múa hát tập thể năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/2017, Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017 tại S&acirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 700 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 20 cơ sở Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29362/EWQ.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội thi c&oacute; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị B&iacute;ch Khanh &ndash; UVBTV Quận ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Th&aacute;i Thị Hồng Nga &ndash; UVBTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đại diện thường trực Đảng ủy 20 Phường; Thường trực c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c nội dung như diễu h&agrave;nh, thực hiện thi c&aacute;c nội dung theo Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Kết th&uacute;c hội thi, Giải Nhất thuộc về Ủy ban Hội Phường 2, Ủy ban Hội phường 13 đạt giải Nh&igrave;, Ủy ban Hội phường 7 đạt giải Ba v&agrave; 5 Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Ủy ban hội phường 1, 14, 19, 26, 28. Đặc biệt Ban tổ chức đ&atilde; trao 3 giải Phụ gồm Giải diễu h&agrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội Phường 2, Giải M&uacute;a h&aacute;t xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 7, Giải Chỉ huy Đội h&igrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 61 năm ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017). Qua hội thi, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; dịp gặp gỡ, giao lưu v&agrave; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;