Hội LHTN Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi nghi thức – Điều lệ Hội và múa hát tập thể năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/2017, Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; tổ chức Hội thi Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể năm 2017 tại S&acirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 700 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 20 cơ sở Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29362/EWQ.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội thi c&oacute; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị B&iacute;ch Khanh &ndash; UVBTV Quận ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Th&aacute;i Thị Hồng Nga &ndash; UVBTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đại diện thường trực Đảng ủy 20 Phường; Thường trực c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c nội dung như diễu h&agrave;nh, thực hiện thi c&aacute;c nội dung theo Nghi thức &ndash; điều lệ Hội v&agrave; m&uacute;a h&aacute;t tập thể. Kết th&uacute;c hội thi, Giải Nhất thuộc về Ủy ban Hội Phường 2, Ủy ban Hội phường 13 đạt giải Nh&igrave;, Ủy ban Hội phường 7 đạt giải Ba v&agrave; 5 Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Ủy ban hội phường 1, 14, 19, 26, 28. Đặc biệt Ban tổ chức đ&atilde; trao 3 giải Phụ gồm Giải diễu h&agrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội Phường 2, Giải M&uacute;a h&aacute;t xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 7, Giải Chỉ huy Đội h&igrave;nh xuất sắc nhất cho Ủy ban Hội phường 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 61 năm ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2017). Qua hội thi, tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; dịp gặp gỡ, giao lưu v&agrave; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;