Quận 9: Đoàn phường Long Thạnh Mỹ, công trình bê tông hóa tuyến đường chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ho&agrave; trong kh&ocirc;ng kh&iacute; của tuổi trẻ Quận 9 v&agrave; Th&agrave;nh phố đang ra sức tổ chức c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 72 năm C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; Quốc Kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017).&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đặc biệt hưởng ứng sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29298/123.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bằng sự hỗ trợ, chung tay g&oacute;p sức của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;phường v&agrave; c&aacute;c đơn vị kết nghĩa phối hợp. Đo&agrave;n phường Long Thạnh Mỹ đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng b&ecirc; t&ocirc;ng ho&aacute; tuyến Hẻm 27- Đường 28 khu phố Long Ho&agrave;, phường Long Thạnh Mỹ, Q9 với chiều d&agrave;i 70m v&agrave; ngang 4m, tổng kinh ph&iacute; gần 50 triệu.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29298/12344.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;