Quận 9: Đoàn phường Long Thạnh Mỹ, công trình bê tông hóa tuyến đường chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần X

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ho&agrave; trong kh&ocirc;ng kh&iacute; của tuổi trẻ Quận 9 v&agrave; Th&agrave;nh phố đang ra sức tổ chức c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 72 năm C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; Quốc Kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017).&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đặc biệt hưởng ứng sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29298/123.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bằng sự hỗ trợ, chung tay g&oacute;p sức của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;phường v&agrave; c&aacute;c đơn vị kết nghĩa phối hợp. Đo&agrave;n phường Long Thạnh Mỹ đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng b&ecirc; t&ocirc;ng ho&aacute; tuyến Hẻm 27- Đường 28 khu phố Long Ho&agrave;, phường Long Thạnh Mỹ, Q9 với chiều d&agrave;i 70m v&agrave; ngang 4m, tổng kinh ph&iacute; gần 50 triệu.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29298/12344.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;