Phú Nhuận: Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường 9 ra mắt Chi hội thanh niên Quán ăn Gia đình bạn tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm qua, tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Ph&uacute; Nhuận, nhiều Chi đo&agrave;n, Chi hội của c&aacute;c doanh nghiệp tư nh&acirc;n, c&ocirc;ng ty cổ phần, c&ocirc;ng ty TNHH đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động c&oacute; hiệu quả. Sau một thời gian tiếp x&uacute;c, trao đổi với qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i v&agrave; được sự đồng &yacute; của chủ qu&aacute;n, chiều ng&agrave;y 24/8/2017, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 9 tổ chức lễ ra mắt Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i tại địa chỉ 599 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Xu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường c&ugrave;ng Chi hội trưởng c&aacute;c Chi hội khu phố v&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ diễn ra với hai phần ch&iacute;nh, mở đầu l&agrave; phần kết nạp 05 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i v&agrave;o tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Sau khi quyết định c&ocirc;ng nhận hội vi&ecirc;n được th&ocirc;ng qua, chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đ&atilde; đeo huy hiệu Hội cho 05 thanh ni&ecirc;n mới kết nạp Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp theo chương tr&igrave;nh l&agrave; phần lễ ra mắt Chi hội. Sau khi quyết định c&ocirc;ng nhận Ban điều h&agrave;nh Chi hội được th&ocirc;ng qua, Chị Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đ&atilde; trao quyết định của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận về việc c&ocirc;ng nhận Ban điều h&agrave;nh Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i cho anh Nguyễn Tuấn Kiệt - Chi hội trưởng l&acirc;m thời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự buổi lễ ra mắt Chi hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Xu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đ&atilde; thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gửi tặng lẵng hoa tươi thắm thay cho lời ch&uacute;c mừng đến Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại buổi lễ, anh Nguyến Tuấn Kiệt, Chi hội trưởng l&acirc;m thời đ&atilde; th&ocirc;ng qua lịch hoạt động của Chi hội Thanh ni&ecirc;n qu&aacute;n ăn gia đ&igrave;nh Bạn t&ocirc;i trong bốn th&aacute;ng cuối năm 2017 với nhiều hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left:288pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đo&agrave;n Thị Tuyết Trinh</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;