QUẬN 3: NGÀY HỘI THIẾU NHI SÁNG TẠO – NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI QUẬN 3 NĂM 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/6/2017 vừa qua Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Quận 3 tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội Thiếu nhi s&aacute;ng tạo &ndash; Nh&agrave; khoa học tương lai&rdquo; Quận 3 năm 2017 diễn ra &nbsp;tại trường THCS Trương Quyền. Tại ng&agrave;y Hội c&aacute;c em thiếu nhi được tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi về khoa học, c&aacute;c hội thi như &ldquo;Ai kh&eacute;o tay hơn&rdquo;, &ldquo;S&aacute;ng tạo từ vật liệu t&aacute;i chế&rdquo;,&nbsp; hội thi &ldquo;Kiến thức Khoa học&rdquo;, c&ugrave;ng nhau thử t&agrave;i &ldquo;Bắn t&ecirc;n lửa nước&rdquo; với sự hỗ trợ kỹ thuật từ c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường Phổ th&ocirc;ng năng khiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, đồng thời tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c em thiếu nhi tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, tiếp cận, khơi dậy niềm đam m&ecirc;, hứng th&uacute; trong học tập với lĩnh vực Khoa học v&agrave; đời sống.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;