BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HOA PHƯỢNG ĐỎ PHƯỜNG 9 QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM HỎI BA MÁ PHONG TRÀO HSSV VÀ TỔ CHỨC SÂN CHƠI THIẾU NHI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Chiều ng&agrave;y 17/6/2017, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ phường 9 tổ chức thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; ba Đặng Quốc Việt (Ba T&aacute;m Việt) - Ba m&aacute; phong tr&agrave;o Học sinh sinh vi&ecirc;n tại nh&agrave; ri&ecirc;ng của ba trong một con hẻm tr&ecirc;n đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Ph&uacute; Nhuận. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ được tr&ograve; chuyện th&acirc;n mật với ba, được ba kể cho nghe nhiều c&acirc;u chuyện đẹp thời ba c&ograve;n hoạt động c&aacute;ch mạng, qua đ&oacute; ba cũng tiếp ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ba c&ograve;n tặng nhiều b&agrave;i thơ hay do ba tự s&aacute;ng t&aacute;c cho c&aacute;c chiến sĩ. Kết th&uacute;c buổi thăm hỏi, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; tặng ba một phần qu&agrave; nhỏ với những lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất d&agrave;nh cho ba.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban chỉ huy chiến dịch đ&atilde; tổ chức s&acirc;n chơi tập thể cho c&aacute;c em thiếu nhi với nhiều tr&ograve; chơi th&uacute; vị như tr&ograve; chuyền banh bằng muỗng, tr&ograve; gia đ&igrave;nh... Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa gi&uacute;p c&aacute;c em được vui chơi thỏa th&iacute;ch sau một năm học d&agrave;i. Hoạt động thu h&uacute;t 40 em thiếu nhi tham gia. Kết th&uacute;c s&acirc;n chơi, mỗi em được nhận một phần qu&agrave; nhỏ từ ban tổ chức.</p> <p style="text-align: right;"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuyết Trinh</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;