Hơn 200 bạn nhỏ hào hứng tham gia ngày hội “Khoa học với đời sống”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 2/4, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học với đời sống&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM thu h&uacute;t hơn 200 bạn nhỏ tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28071/IMG_4510.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em nhỏ tham gia&nbsp;phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn nhỏ hiện đang sinh hoạt tại hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n Th&agrave;nh đ&atilde; được học những b&agrave;i học bổ &iacute;ch như hiểu nguy&ecirc;n l&yacute; vận h&agrave;nh của bộ lọc, thiết kế một hồ c&aacute; sinh th&aacute;i sao cho khoa học, r&egrave;n luyện được kỹ năng ghi nhớ nhanh, vận dụng kiến thức khoa học để l&yacute; giải những hiện tượng xuất hiện ở th&iacute; nghiệm, t&igrave;m hiểu những hiện tượng sinh học tự nhi&ecirc;n, ph&aacute;t huy được khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; năng khiếu thẩm mỹ của m&igrave;nh,&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh, Kh&aacute;m ph&aacute; thế giới sinh học, Tranh gh&eacute;p nổi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Bảo Ch&iacute; (trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Q.5) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, em tham gia ng&agrave;y hội n&agrave;y. Khi tham gia ng&agrave;y hội, em được quen với nhiều bạn mới c&oacute; chung niềm đam m&ecirc; y&ecirc;u th&iacute;ch khoa học giống em, học hỏi những kiến thức mới b&ecirc;n ngo&agrave;i s&aacute;ch vở. Nhất định lần tổ chức sau em sẽ tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học v&agrave; đời sống&rdquo; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; kh&aacute;c như giao lưu &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c bạn nhỏ trao đổi kiến thức với anh chị trong c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m H&oacute;a học đến từ c&aacute;c trường ĐH trong Th&agrave;nh phố hay đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao kỳ thi Sinh học quốc tế; biểu diễn v&agrave; hướng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;c th&iacute; nghiệm sinh học như: m&ocirc; h&igrave;nh trồng rau sạch tại nh&agrave;, nhuộm m&agrave;u cho hoa,&hellip; qua những th&iacute; nghiệm sinh học; kh&aacute;m ph&aacute; sinh học với c&aacute;c tr&ograve; chơi Điệp vi&ecirc;n nh&iacute;, Th&aacute;p H&agrave; Nội, Bảy sắc cầu vồng, ph&acirc;n biệt c&aacute;c loại b&uacute;n,&hellip; Bạn Thanh Ng&acirc;n (trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Q.5) cho biết: &ldquo;Th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học thực tế, gần gũi với đời sống, c&aacute;c em nhỏ sẽ tiếp thu những kiến thức khoa học kh&ocirc; khan nhanh hơn. Bản th&acirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh khi hướng dẫn, được nh&igrave;n c&aacute;c em h&agrave;o hứng cũng cảm thấy rất vui&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội do Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố tổ chức với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao &yacute; thức, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo cho c&aacute;c em, t&igrave;m kiếm những &yacute; tưởng mới, s&aacute;ng kiến ứng dụng trong cuộc sống. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2017).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY - L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;