Album ảnh
Trao giấy khen cho Thủ lĩnh Thanh niên công nhân

Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân

;