RSS
Diễn đàn Liên hệ
 
       Đoàn viên, thanh niên Thành phố rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tưởng, nâng cao kiến thức, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.        Tuổi trẻ Thành phố nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).        Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2014).        Tuổi trẻ Thành phố nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014).        Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.        An toàn giao thông - trách nhiệm của mọi người        Ứng xử thân thiện là nét văn hoá của thanh niên khi tham gia giao thông        An toàn giao thông - trách nhiệm của mọi người        Đoàn viên, thanh niên thành phố quyết tâm cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX.        Đoàn viên, thanh niên thành phố đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Xây dựng Đoàn   ->   Đoàn viên

Ngày đăng tin: 12-10-2010
Hướng dẫn tổ chức kết nạp đoàn v

Hướng dẫn tổ chức kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

 

Ngày 1/10/2010, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành hướng dẫn số 16/HD-ĐTN về việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với mục tiêu kết nạp 80.000 đoàn viên mới trong năm 2011.

 

Sau đây là toàn văn hướng dẫn:

 

Thực hiện kế hoạch 179-KH/TWĐTN, ngày 18/3/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011), hướng dẫn số 63-HD/BTC ngày 11/6/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, nhiệt huyết, trưởng thành từ các hoạt động trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng chi đoàn mạnh.

 

- Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tạo thành phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải coi trọng về chất lượng, tăng về số lượng và đảm bảo cân đối ở các đối tượng, khu vực.

 

* Chỉ tiêu: Phấn đấu kết nạp 80.000 đoàn viên - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

 

1. Công tác tuyên truyền

 

- Tuyên truyền về truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011), làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tuyên truyền, nói chuyện, kể chuyện về các tấm gương đoàn viên ưu tú lớp trước; làm cho đoàn viên mới thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn, xứng đáng là đoàn viên Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Công tác tạo nguồn

- Nắm thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến vào Đoàn. Trong đó chú trọng đối tượng học sinh đang tham gia chương trình “Dự bị Đoàn viên” tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường dạy nghề.

- Đẩy mạnh các đợt thi đua, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến để kết nạp vào Đoàn.

3. Công tác bồi dưỡng, kết nạp

a. Về bồi dưỡng đối tượng Đoàn:

- Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (cảm tình Đoàn) cho các khối đối tượng thanh niên. Những nơi khó khăn, đặc thù không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để cho thanh niên tiên tiến học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra nhận thức. Lưu ý : nhằm đảm bảo chất lượng học tập, quy mô các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn không quá 100 học viên.

- Nội dung bồi dưỡng đối tượng Đoàn tập trung vào 3 bài: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam”; “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Phấn đấu để trở thành người đoàn viên” (theo tài liệu dành cho báo cáo viên lớp cảm tình Đoàn do Trường Đoàn Lý Tự Trọng phát hành hoặc cuốn “Công tác phát triển đoàn viên mới” do NXB Thanh niên phát hành).

- Cùng với các nội dung trên, cần bổ sung chuyên đề giới thiệu về truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, quá trình xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo viên lớp cảm tình Đoàn phải là giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng hoặc các cán bộ Đoàn đã được bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên lớp tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng từ năm 2008. Đối với các báo cáo viên trước năm 2008 phải tham dự lớp bổ sung, cập nhật kiến thức của Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

b. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới:

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới.

- Ở những nơi có điều kiện nên tổ chức kết nạp đồng loạt vào thời gian quy định trước (ví dụ: ở các trường cấp III, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức kết nạp vào những ngày lễ truyền thống như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên 09/01...) để tạo không khí, tinh thần phấn khởi trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên mới. 

- Trong buổi lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao ngay quyết định kết nạp (do BTV Thành Đoàn phát hành), thẻ đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới.

- Nên tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại các di tích lịch sử cách mạng, công trình thanh niên của đơn vị, phòng truyền thống Đoàn,...; kết nạp vào các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động lớn của Đoàn hoặc kết hợp với kết nạp đoàn viên danh dự.

c. Về trang trí phông lễ kết nạp đoàn viên mới: (theo mẫu đính kèm).

4. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên

- Thông qua đợt kết nạp đoàn viên lớp 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, rà soát các cơ sở Đoàn yếu kém, nơi chưa có tổ chức Đoàn, nơi không phát triển được đoàn viên mới, để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh phong trào thanh niên ở cơ sở.

- Chấn chỉnh công tác đoàn vụ, Đoàn cơ sở cần có quy định về việc quản lý các loại sổ sách và Hồ sơ đoàn viên (gồm Sổ đoàn viên và Quyết định kết nạp đoàn viên mới), gắn với việc triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên toàn Thành phố. Đoàn viên mới kết nạp phải đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian: Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được triển khai trong năm 2011, tập trung vào các đợt cao điểm sau:

Đợt 1: Từ 09/01/2011 đến 26/3/2011 gắn với ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đợt 2: Từ 30/4/2011 đến 19/5/2011 gắn với phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đợt 3: Từ 27/7/2011 đến 02/9/2011 gắn với phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đợt 4: Từ 15/10/2011 đến 22/12/2011 gắn với ngày truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

- Phân công Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên lớp cảm tình Đoàn mới, lớp bổ sung, cập nhật các nội dung mới cho đội ngũ báo cáo viên được công nhận trước năm 2008; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động bình chọn “Lễ kết nạp đoàn ấn tượng” cấp thành năm 2011.

- Phân công Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố chủ động thiết kế các đợt du khảo truyền thống kết hợp tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại các khu căn cứ truyền thống, các địa danh lịch sử nhằm giới thiệu đến các cơ sở Đoàn và phối hợp thực hiện.

- Phân công Báo Tuổi trẻ, Báo Mực Tím, Thông tin trong Đoàn, Truyền hình Thanh niên, Ban Biên tập Website Thành Đoàn thực hiện các bài viết, phóng sự, đưa tin tuyên truyền về các đợt kết nạp đoàn viên, lễ kết nạp đoàn viên ấn tượng của cơ sở; các gương đoàn viên tiêu biểu làm tài liệu sinh hoạt cho cơ sở.

3. Quận huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kết nạp đoàn viên của đơn vị trong năm; xác định chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú và đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng của mỗi địa phương, đơn vị theo các đợt, đăng ký về Thành Đoàn (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn). Phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị trực thuộc.

- Định kỳ báo cáo kết quả kết nạp đoàn viên mới trong báo cáo tháng, báo cáo quý của đơn vị về cho Ban Thường vụ Thành Đoàn (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn), lưu ý đảm bảo các nội dung: số cơ sở đoàn tự tổ chức lớp cảm tình đoàn, số học viên tham dự, số thanh niên được công nhận hoàn thành lớp, số buổi lễ kết nạp đoàn của cơ sở và số đoàn viên mới được kết nạp. Ngoài ra có thể chia sẻ cách làm hay, giải pháp sáng tạo của đơn vị.

4. Chi đoàn và Đoàn cơ sở:

- Tiến hành khảo sát nắm tình hình và lập danh sách thanh niên. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên; mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn.

- Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên, đảm bảo khi kết nạp Đoàn, đoàn viên mới được trao ngay thẻ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và quyết định kết nạp.

- Chuẩn bị về thời gian, địa điểm, công tác tổ chức kết nạp đảm bảo để lại ấn tượng đẹp trong đoàn viên mới theo chỉ đạo của kế hoạch.

  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Phát hành mẫu quyết định kết nạp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (0)
Đề cương kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2014)
Đề cương tuyên truyền 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014)
Ảnh | Phim | Nhạc