Thứ năm, 30-03-2023
Hướng dẫn 28-HD/HĐĐ về tổ chức sinh hoạt chi đội, lớp nhi đồng đợt 1 năm học 2022 - 2023, chủ đề "Thiếu nhi thành phố làm nghìn việc tốt, mừng Đại hội Đoàn"
tải file tải file