Thứ bảy, 04-02-2023
Thông báo 2671-TB/TĐTN-BCNLĐ về tổ chức điểm cầu trực tuyến tập trung tọa đàm "Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ
tải file tải file