Thứ ba, 06-12-2022
Thông báo 137-TB/TĐTN-HĐĐ v/v tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP..
tải file tải file