Thứ ba, 06-12-2022
Thông báo 121-TB/HĐĐ v/v giới thiệu đội viên, học sinh là con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhận học bổng từ chương trình "Cảm ơn những điều phi thường"
tải file tải file