Thứ bảy, 23-01-2021
Thư mời 309-TM/TĐTN-VP về họp triển khai thang điểm và phần mềm đánh giá thi đua cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang, Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn
tải file tải file