Sách mới
Mã sách: 959.704/R912

Tóm tắt:


Mã sách: 369.40/R966

Tóm tắt:


Mã sách: 305.24/R968

Tóm tắt:


Mã sách: 324.25/R971- 972

Tóm tắt:


Mã sách: 305.24/R973- 974

Tóm tắt:


Mã sách: 324.09/R975

Tóm tắt:


Mã sách: 371.8/R1010- 1014

Tóm tắt:


Chào mừng bạn đến với Thư viện cơ quan Thành Đoàn

Thư viện cơ quan Thành Đoàn là một bộ phận của Văn phòng Thành Đoàn, có nhiệm vụ lưu trữ, cập nhật bổ sung và cung cấp thông tin - tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Hiện nay, phòng có hơn 8000 tài liệu, bao gồm các thể loại: sách tham khảo, hỏi đáp, nghiên cứu… về các lĩnh vực tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách - pháp luật, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kinh tế - xã hội, khoa học; các loại tài liệu bằng phim, ảnh tư liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố từ những năm 1954 đến nay. Ngoài ra, tại đây có bán các loại tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác Đoàn - Hội - Đội.

Đặc biệt, Thư viện Thành Đoàn có bộ sưu tập tư liệu về công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố và cả nước từ ngày thành lập Đoàn đến nay, bao gồm tài liệu, hình ảnh, phim về các chủ đề: phong trào học sinh, sinh viên và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; phong trào thanh niên xung phong và công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh những năm sau giải phóng; các tài liệu, hình ảnh, phim về công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi từ năm 1975 đến nay gắn với các kỳ đại hội Đoàn.

Trong nỗ lực cao nhất, Văn phòng Thành Đoàn sẽ thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, tư liệu nhằm phục vụ yêu cầu thông tin tuyên truyền của các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở Đoàn, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội - Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ: Phòng Thông tin - Lưu trữ Thành Đoàn (phòng C1, lầu 2), số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, điện thoại: 38.277.353

Thời gian phục vụ, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h30.

Trang chủ | Sách | Mượn sách | Trả sách | Hình ảnh | Thống kê | Liên hệ
Hiển thị tốt nhất trên Firefox, chế độ 1024 x 768
All Rights Reserved - Design and developer by tangphuocdai