CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI
Topic: Câu hỏi này... mới học hồi sáng!!!

THÀNH ĐOÀN :: Forums

Trang 1/1 (2 mục)


Posted by vuongmv on 09-19-2008 1:50 PM
Cho mình hỏi chút về việc thu nộp Đoàn phí với
Câu hỏi: Nếu một ĐVTN là Đảng viên dự bị thì có phải nộp đoàn phí hay không?vì ĐVTN này đã nộp Đảng phí bên đảng
Thanks

Posted by khungtheky20021 on 09-20-2008 11:50 PM
Hồi sáng mới tham gia Hội nghị Quán triệt Điều lệ Đoàn khóa IX... trong đó có đề cập đến nội dung này!!!

Đối với Điều lệ Đoàn Khóa VIII thì có ghi rõ là Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn thì không phải nộp Đoàn phí... nhưng trong Điều lệ Đoàn Khóa IX thì không ghi vấn đề này...

Và theo hướng dẫn của Thành Đoàn thì... đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn là phải đóng Đoàn phí... điều này đã được đoàn viên tuyên thệ ngay từ khi làm Lễ kết nạp Đoàn... vì vậy... nếu Đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn... tức vẫn là đoàn viên thì vẫn phải nộp Đoàn phí... và chỉ khi nào đảng viên đó đã làm Lễ Trưởng thành Đoàn thì mới không phải đóng Đoàn phí...

Dù đã là đảng viên, nhưng khi tham gia sinh hoạt trong 1 tổ chức Đoàn thì người đó vẫn đang là 1 đoàn viên (giống như đảng viên tham gia trong tổ chức Công đoàn thì cũng là 1 Công đoàn viên vậy đó!!!) vì vậy vẫn phải tuân thủ những Quy định do tổ chức Đoàn đưa ra!!!

Trong Điều lệ Đoàn không ghi là "đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn thì không đóng Đoàn phí"... có nghĩa là... vẫn phải đóng Đoàn phí như những đoàn viên bình thường khác!!!!

Chỉ có điều... thời gian thu và cách thu như thế nào thì... Thành Đoàn có đề nghị là chờ hướng dẫn cụ thể sau!!!

Nhưng tùy theo đơn vị... nếu có thể được thì thu Đoàn phí bắt đầu từ đầu năm 2008 đến nay... với Đoàn phí là 2.000 đồng / tháng thì chắc là cũng không khó lắm với đảng viên nhỉ?

Lưu ý: Nếu chỉ nói là đảng viên... có nghĩa là cả đảng viên dự bị và đảng viên chính thức...
WinkWinkWink