THẮC MẮC, GÓP Ý
Topic: gioi thieu doan vien vao dang

THÀNH ĐOÀN :: Forums

Trang 1/1 (4 mục)


Posted by kimdong on 04-01-2008 4:03 PM

minh co thac mac rat mong dc cac ban chi bao

BCH doan co the gioi thieu doan vien vao Dang neu doan vien do chua dc BCH doan gioi thieu di hoc lop "boi duong nhan thuc ve Dang" ko? (doi tuong do da di hoc lop "boi duong nhan thuc ve Dang" roi, nhung ko fai do BCH doan gioi thieu ma do chi bo gioi thieu) ve nguyen tac thi doi tuong do co dc gioi thieu vao Dang ko?

minh co the tim tai lieu gi de giai quyet dc van de nay?

cam on cac ban nhieu!


Posted by hoaxuongrong on 04-16-2008 10:11 PM
bch ĐOÀN  phải có trách nhiệm giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng bạn ạ. Đây là chỉ tiêu hàng năm
khi học lớp đối tượng đảng thì đoàn viên đó phải do chi bộ giới thiệu thông qua đề nghị của chi đoàn bằng biên bản cuộc học của chi đoàn đó
Việc kết nạp đảng thì BCH đoàn cơ sở phải ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp
còn sách thì bạn có thể mua ở các hiệu sách có rất nhiều trong đó có cuốn hướng dẫn tổ chức đoàn hội đội ghi khá chi tiết bạn tìm thử xem

Posted by haiduong on 04-20-2008 10:58 PM

đương nhiên là được chứ.


Posted by khungtheky20021 on 04-20-2008 11:27 PM

Để có thể tìm tài liệu về vấn đề này thì bạn có thể tham khảo trong Điều lệ Đoàn Khóa IX tại Điều 17 - Khoản 1 và bạn có thể tham khảo thêm vấn đề này tại địa chỉ sau nhé!

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=618&news_id=6026#content

Nếu vẫn chưa hiểu thì chúng ta lại bàn bạc tiếp...!!!

EmbarrassedEmbarrassedEmbarrassed