NẾU BẠN LÀ ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN TP LẦN VIII
Topic: "Nang cao chat luong hoat dong Doan"

THÀNH ĐOÀN :: Forums

Trang 1/1 (7 mục)


Posted by ng_tat_thang on 01-20-2007 9:50 AM
Neu toi la dai bieu du Dai Hoi de xuat kien nghi "Nang cao chat luong hoat dong Doan" vi hien nay phai nhin nhan thuc te thanh nien khong muon vao Doan Tai Sao ? ?????. Boi cac nguyen nhan ma toi rut ra duoc :
 1. Doan chung ta ngay cang xa roi voi thanh nien.
 2. "Benh thanh tich" ngay cang tram trong trong Doan hien nay, benh chi tieu
Vdu : Bai Viet 75 nam Doan TNCS Ho Chi Minh co so truyen xuong phai 100% thanh nien tham gia, bai viet thi phai nhin nhau chep, hay 01 nguoi chep roi photo ra ca lop . Vay hoi chat luong o dau ?????? Dung du moi cach de dat chi tieu giao cho .....
3. Cac Chi Doan khong manh dan to chuc cac hoat dong dac thu o Chi Doan vi tai chinh, thoi gian (thong thuong cac co so 01 nam chiem het cac hoat dong). Boi vi Chi Doan la noi truc tiep co anh huong den thanh nien, khi thanh nien thay ho nghi Doan khong lam gi ca dan den ho vao Doan chang duoc gi ca . Cac Chi Doan chi co trong cho vao Doan Co So. Quan trong hon nua la benh thanh tich ma noi o van de 2, thanh nien ho co quyen tham gia cac hoat dong Doan dong nghia la ho van co quyen khong tham gia (khi hoat dong do khong phai nhu cau thuc su cua ho) . Tuy nhien cac Chi Doan tuyen truyen nhung chi vi chi tieu tren giao cho ma cac Chi Doan phai co lam sao cho hoan thanh chi tieu cho mac du thanh nien van khong thich.
Vd : Ve So "Vi Truong Sa than yeu" . O cac Chi Doan ho van tuyen truyen y nghia cua viec mua ve so . Nhung chang han ve so giao la 150 ve ban duoc 80 ve, thi van bi tra lai do khong hoan thanh chi tieu duoc giao.
Tinh trang tren van cu tiep dan.
4. Benh "con so ao trong bao cao, lam gia". Nhung con so "ao" tren giay to chi de nhan duoc cac bang khen cua TW, Thanh Doan, hoac tuyen duong co so xuat sac trong cac hoat dong tren thuc te thanh nien ngay cang khong muon vao doan, doan vien khong muon tham gia sinh hoat Doan, va cac Chi Doan khong vung manh  ma co so van nhan luan luu. Nhung truong hop "con so that, lam that" ma nhan duoc co luan luu thuoc "hang hiem" ghi vao "sach do".
 VD: Mot co so bao cao len 200/400 Thanh nien moi ket nap vao Doan tren thuc te chi co 1/3 "thuc su" muon vao Doan .
  Nhu vay so luong la nhat, chat luong dau chang vao dau.
..... Rat nhieu cac te nan khac trong Doan ma chua duoc nieu tren day .
Giai phap :
1. Doan phai  gan gui thanh nien hon nua. Cac hoat dong phai that su phu hop voi nguyen vong that su cua thanh nien. Ton trong hon nua cac quyen tham gia/khong tham gia hoat dong cua ho.
2. Xoa bo hoan toan benh thanh tich chap nhan co so trung binh de tu do ma phan dau hon nua, no luc hon.
3. Tang cuong hon nua vai tro Chi Doan, tuyen truyen cho cac Chi Doan hieu vai tro thuc su hon nua. Bang thuc te giam cac hoat dong o co so
Vd : Co so 01 nam co 02 hoat dong thi Chi Doan phai co 04 hoat dong
       Co so binh thuong 01 nam co 04 hoat dong thi giam xuong con 01-02 hoat dong / nam de gianh thoi gian cho cac Chi Doan tu to chuc cac hoat dong.
4. Xoa bo hoan toan bao cao ao, lam gia gan nhu "benh thanh tich". Chap nhan so luong it, nhung chat luong lai cao.
  Tuy giai phap ngan gon thiet nhung neu chung ta quyet tam thi chung ta chac chan rang Doang ngay can phat trien.
  Mong cac ban gop y them cho bai nay tren co so xay dung, nhin nhan thuc te.

Posted by khungtheky20021 on 01-31-2007 3:06 PM

Cho phép Tớ được đóng góp ý kiến thứ nhất là về tên gọi của đề xuất!!!
Smile
Thông qua nội dung đề xuất của Bạn, mình cảm thấy có lẽ nên đổi lại tên đề xuất của Bạn một tí được không?
Wink
Thứ nhất là việc "Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn" là một việc làm đã được thực hiện từ lâu rồi... nên Tớ đề nghị là thêm 02 chữ "Tiếp tục" ở phía đầu...
Stick out tongue
Thứ hai là trong nội dung đề xuất của bạn, mình nhận thấy chủ yếu là ở cấp Chi đoàn và Đoàn cơ sở, tuy rằng thỉnh thoảng thấy ở đâu đó có ở Cấp cao hơn cơ sở... nhưng chưa rõ ràng, cụ thể:
- 1. Đoàn chúng ta ngày càng xa rời với thanh niên; --> chủ yếu là ở Chi đoàn và Đoàn cơ sở
- 2. Bệnh thành tích ngày càng trầm trọng trong Đoàn hiện nay, bệnh chỉ tiêu; --> chủ yếu là Chi đoàn và Đoàn cơ sở, cấp trên Cơ sở cũng không ít!!!
- 3. Các Chi đoàn không mạnh dạn tổ chức các hoạt động đặc thù ở Chi đoàn vì tài chính, thời gian; --> Chắc chắn là nói đến Chi đoàn và trong đây chắc chắn có trách nhiệm của Đoàn cơ sở
- 4. Bệnh con số ảo trong báo cáo, làm giả... --> Chi đoàn và Đoàn cơ sở
Qua kinh nghiệm của Tớ, trong các vấn đề này thì vai trò, vị trí và trách nhiệm của Đoàn cơ sở là Vô cùng lớn!
Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, ở cấp chi đoàn thì các bạn trong BCH chỉ là kiêm nhiệm, họ hoạt động Đoàn theo tinh thần tình nguyện là chính và phụ thuộc vào điều kiện riêng có của bản thân mỗi người nên Đoàn cấp trên không thể "ép buộc" thông qua sự "tình nguyện" được!!!
Trong khi đó, ở cấp cơ sở, đặc biệt là Cấp Đoàn Phường, thì mới có cán bộ chuyên trách - đây là lực lượng cán bộ trực tiếp và chịu trách nhiệm chính về hoạt động Đoàn tại cơ sở của mình, đây là lực lượng mà cấp trên có thể "ép" thế nào cũng được!!! Nếu chất lượng hoạt động của đội ngũ này mà không cao thì Tớ đảm bảo 98% rằng "Không thể nào các chi đoàn trực thuộc có thể hoạt động tốt được!" (còn 2% là chuyện ngẫu nhiên!)
Vì vậy, Tớ đề nghị là có thể thêm vào 1 số từ để tạo thành cụm từ "Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở"!!!
Wink
Nhưng nâng cao chất lượng theo định hướng như thế nào? Nếu chúng ta nói chung chung thì kết quả là... nhiều quá, rộng quá, dàn trải quá... và kết quả là "Tại nhiều nội dung quá nên bọn em làm không có hiệu quả!"
Qua nội dung của bạn, Tớ nhận thấy là bạn chú trọng nhiều đến vấn đề hoạt động, đến hiệu quả thực tế của công việc... vì vậy Tớ có đề xuất là thêm vào 1 số chữ nữa để hoàn thiện đề xuất của bạn, đó là:
"Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở theo hướng ngày càng thiết thực hơn!"
[8-|]
Đây chỉ là ý kiến của Tớ... nhưng đề xuất này là của bạn nên bạn mới là người quyết định tên gọi chính thức của đề xuất.
Vậy ý kiến của bạn Ng_tat_thang về tên gọi này như thế nào nhỉ???
SurpriseSurpriseSurprise


Posted by ng_tat_thang on 02-02-2007 1:09 PM
Ok tôi thấy bạn đề xuất nội dung rất hay . Tôi và bạn cũng nghỉ như vậy Đoàn chúng ta hoạt động ngày càng thiết thực hơn nữa !!!Yes

Tôi đồng ý với bạn là vai trò ở Đoàn cơ sở rất lớn . Smile

Do đó chúng ta thêm một ý nữa :
 Cán bộ Đoàn cơ sở cần được phát triển hơn nữa, cán bộ phải phát triển đầy đủ từ tài, cũng như đức và chất lượng hơn nữa    . Đặc biệt khi gần hết nhiệm cần sàn lọc thật kỹ các lực lượng cán bộ Đoàn cơ sở nhiệt huyết, năng lực và luôn biết vì tập thể tiếp thu để quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của Đoàn.
Thật ra chia sẻ bạn một số không ít cán bộ Đoàn cơ sở chỉ lo làm để lấy thành tích cho mình, hay làm vì cá nhân hơn là tập thể. Thật đấy bạn à Wink

Chẳng hạn tôi hay về thăm trường cũ của tôi khi tôi hỏi thăm BCH Đoàn mới hiện nay ở các Chi Đoàn họ đều chê Phó Bí Thư Đoàn hiện nay đấy "chảnh , làm vì cá nhân quá ", cách làm việc của Phó Bí Thư khiến cho 1 số ủy viên BCH nản và muốn nghỉ . [8o|]

Nhiều lắm .....

Số cán bộ Đoàn làm hết mình thì tôi khẳng định với bạn là chưa tới 50%

===> Nên tôi đề nghị thêm cụm từ "Và nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở một cách có chọn lọc" ... ý bạn thế nào .....

Kết luận tôi rút ra được rằng khi chọn cán bộ Đoàn giỏi thật sự đền cần và đủ là :
1% Năng lực, 99% bao gồm sự tín nhiệm, đức, và tinh thần nhiệt huyết 
Bạn nghĩ gì về câu này ????????
Bạn có thể đề xuất câu khác được không ???
             


Posted by khungtheky20021 on 02-03-2007 12:37 AM

Ý kiến của bạn về nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở, theo Tớ thì đó chính là cốt lõi của vấn đề!
Big Smile
Bởi trong công tác "Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở theo hướng ngày càng thiết thực" thì vấn đề cốt yếu đó chính là công tác nâng cao chất lượng của đội ngũ Cán bộ Đoàn cơ sở! Muốn các hoạt động của Đoàn cơ sở được nâng lên về chất thì phải có người để đưa các hoạt động này vào thực tế... và đó chính là đội ngũ Cán bộ Đoàn cơ sở!!!
Wink
Vì vậy, theo mình nghĩ nếu chúng ta đưa thêm cụm từ "và nâng cao chất lượng Cán bộ Đoàn cơ sở một cách có chọn lọc" thì sẽ gây ra sự trùng lặp trong nội dung và trong các giải pháp, đồng thời cũng sẽ làm cho người đọc có thể dễ hiểu lầm là "trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở từ trước đến nay là không có công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở"!!!
Crying
Do vậy, theo mình nghĩ có lẽ rằng chúng ta không nên đưa vào cụm từ này thêm 1 lần nữa... ý bạn thế nào?
MusicMusicMusic


Posted by khungtheky20021 on 02-03-2007 2:08 AM
Qua một số bài viết của bạn, Tớ nhận thấy là bạn rất tâm huyết đến vấn đề con người, vấn đề cán bộ!
Tuy nhiên, qua đó Tớ cũng cảm nhận được là bạn rất quan tâm đến Sự tín nhiệm, đức và tinh thần nhiệt huyết (99%) - nhưng có 1 điểm đặc biệt là bạn rất ít coi trọng năng lực (1%)!!!
Cool
Sau đây, Tớ sẽ đóng góp thêm 1 số ý kiến của bản thân... nếu có gì không phải thì Cậu bỏ qua cho Tớ nhé!!!
Crying
Nếu theo Tớ hiểu thì Năng lực chính là mặt Tài và đạo đức chính là mặt Đức của 1 người đoàn viên nói chung và của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nói riêng.
Stick out tongue
Và khi nói về tầm quan trọng của Đức và Tài, Bác Hồ đã từng chỉ bảo là có Tài mà không có Đức thì là người vô dụng, có Đức mà không có Tài thì làm việc gì cũng khó!
[8-|]
Qua đó, có thể thấy là chúng ta không thể xem nhẹ một mặt nào cả!
Embarrassed
Nếu năng lực của cán bộ Đoàn quá thấp thì sẽ không thể (hoặc sẽ rất khó khăn) để hoàn thành công việc được giao và dẫn đến là không hoàn thành mục tiêu đề ra của đơn vị.
Còn nếu không có đạo đức thì ... thua! Không thể làm đoàn viên luôn, chứ chưa nói là làm cán bộ Đoàn!!!
Angry
Vấn đề quan trọng đó là để có được cái Đức thì đây là việc làm lâu dài, thường xuyên và vô cùng khó khăn, nhưng nó lại là cái khởi đầu của con người và nó đi theo con người trong suốt cuộc đời! Vì vậy, có lẽ vì đặc tính này mà bạn vô cùng quan tâm đến nó đúng không?
Surprise
Tuy vậy, theo mình nghĩ là không nên tách rời 02 mặt này ra khỏi nhau! Cái Đức làm gốc, cái cơ bản, cái nền tảng - nhưng để cho cái gốc này đâm chồi nảy lộc thì phải có cái Tài, chính cái Tài hòa quyện với cái Đức mới làm nên sự Tín nhiệm, và cũng chính cái Tài mới làm cho cái Đức được củng cố và phát triển để tạo ra Tinh thần nhiệt huyết!
Stick out tongue
Vì vậy, theo mình, chúng ta vẫn phải luôn ghi nhớ lời dặn của Bác Hồ kính yêu để làm kim chỉ nam cho hành động, đó là phải xây dựng được 1 thế hệ thanh niên - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội - vừa "hồng", vừa "chuyên" (Hồng là đề cập đến mặt Đức và Chuyên đề cập đến mặt Tài)... và đối với cán bộ Đoàn cơ sở thì Hồng phải đậm hơn và Chuyên phải sâu hơn!
[:^)]
Do đó, Cán bộ Đoàn cơ sở theo Tớ thì nên có các tiêu chuẩn là:
Đức hồng - Tài chuyên - Tín cao - Nhiệt huyết nhiều
hoặc có thể là:
Đạo đức hồng - Tài năng chuyên - Tín nhiệm cao - Nhiệt huyết nhiều!
Angel
Tớ nghĩ như vậy có được không?
BeerBeerBeer

Posted by ng_tat_thang on 02-04-2007 2:16 PM
Tôi cũng đồng ý với bạn như vậy . Vậy vấn đề công tác cán bộ là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề ..........

Tuy nhiên chúng ta là cán bộ đều quan trọng hơn là yếu tố con người ở chỗ biết tận dụng họ tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực thật sự rồi từ đó ta căn cứ vào những tiêu chuẩn bạn đề ra lẫn tôi thì chúng ta bắt đầu quy hoạch đương nhiên phải căn cứ vào đạo đức của họ thật sự . Nếu họ có năng lực nhưng họ quá quan trọng cá nhân , làm vì mình không vì tập thể thì ta không quy hoạch vào các chức danh chủ chốt để tránh lạm quyền sau này mà bố trí họ ở một lĩnh vực phù hợp với sở trường của họ để từ những vị trí họ mới hiểu được bản thân họ có khuyết chỗ nào không tại sao mình được bố trí ở vị trí nhỏ ? Để từ đó họ sửa chữa bản thân đó là một trong cách mà ta quy hoạch cán bộ .
Bạn có đồng ý như vậy không !

Qua các bài viết tôi với bạn thật sự cùng quan điểm đó nếu có dịp chúng ta gặp nhau thật sự nhé rất sẵn lòng làm bạn với bạn.YesYes


Posted by khungtheky20021 on 02-06-2007 12:40 AM
Mình luôn luôn sẵn lòng kết bạn với những người bạn có cùng chí hướng! Nói 1 cách thân mật, đó là đồng chí!
Smile
Như vậy thì dù chưa từng gặp mặt nhưng chúng ta cũng đã luôn là bạn bè với nhau rồi đó bạn ạ!
Wink
Để có thể liên lạc với mình, bạn cứ vào chuyên mục làm quen là biết liền àh!
Embarrassed
Bây giờ chúng mình cùng trở lại vấn đề chính nhé!
Big Smile
Để có thể nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở thì có một số vấn đề chúng ta cần phải quan tâm, đó là:
- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở;
- Cải thiện phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn cơ sở;
- Định biên lại số lượng cán bộ Đoàn cơ sở (đã nói ở 1 chuyên mục khác rồi);
- Quy định lại một số nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn cơ sở nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, dám làm - dám chịu trách nhiệm;
Và một số vấn đề khác có liên quan đến hiệu quả hoạt động và vai trò của Đoàn cơ sở...
[8-|]
Do nội dung là khá đồ sộ, nên tùy theo từng điều kiện cụ thể mà chúng mình sẽ đưa ra các giải pháp để thực hiện đề xuất này bạn nhé!
Devil
Nào chúng ta cùng cố gắng!!!
BeerBeerBeer