Quận 10: Hội trại truyền thống Lên Đàng lần thứ 24

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 8/9/2018 đến 9/9/2018, tại Nh&agrave; Thiếu Nhi quận 10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội trại truyền thống L&ecirc;n Đ&agrave;ng lần thứ XXIV cho hơn 800 em học sinh đến từ c&aacute;c trường THCS, THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31382/IMG_9320.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại truyền thống L&ecirc;n Đ&agrave;ng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn học sinh &ocirc;n lại lịch sự vẻ vang v&agrave; tinh thần phấn đấu bảo vệ x&acirc;y dựng đất nước của cha &ocirc;ng ta ng&agrave;y trước. Theo đ&oacute;, hội trại được chia l&agrave;m 12 tiểu trại ph&acirc;n theo t&ecirc;n gọi&nbsp;của 12 con gi&aacute;p v&agrave; mỗi đội sẽ được đặt t&ecirc;n giống với một Huyện Đảo của Việt Nam như Cồn Cỏ, Bạch Long vỹ, Trường Sa, Ho&agrave;ng Sa.... với &yacute; nghĩa x&acirc;y dựng l&ograve;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương tổ quốc hướng về biển đảo cho c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31382/IMG_9104.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra khi đến với Hội trại truyền thống, c&aacute;c bạn c&ograve;n được tham gia c&aacute;c phần chơi kỷ lục để khẳng định kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội nh&oacute;m đến từ c&aacute;c đơn vị như tr&ograve; chơi th&aacute;p người, m&uacute;a d&acirc;n gian nhảy sạp... B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c bạn c&ograve;n được sinh hoạt b&ecirc;n lửa trại v&agrave; h&aacute;t c&aacute;c ca kh&uacute;c tập thể nhằm gắn kết t&igrave;nh cảm bạn b&egrave;, học sinh c&aacute;c trường lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;