Quận 10: Hội trại truyền thống Lên Đàng lần thứ 24

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 8/9/2018 đến 9/9/2018, tại Nh&agrave; Thiếu Nhi quận 10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội trại truyền thống L&ecirc;n Đ&agrave;ng lần thứ XXIV cho hơn 800 em học sinh đến từ c&aacute;c trường THCS, THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31382/IMG_9320.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại truyền thống L&ecirc;n Đ&agrave;ng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn học sinh &ocirc;n lại lịch sự vẻ vang v&agrave; tinh thần phấn đấu bảo vệ x&acirc;y dựng đất nước của cha &ocirc;ng ta ng&agrave;y trước. Theo đ&oacute;, hội trại được chia l&agrave;m 12 tiểu trại ph&acirc;n theo t&ecirc;n gọi&nbsp;của 12 con gi&aacute;p v&agrave; mỗi đội sẽ được đặt t&ecirc;n giống với một Huyện Đảo của Việt Nam như Cồn Cỏ, Bạch Long vỹ, Trường Sa, Ho&agrave;ng Sa.... với &yacute; nghĩa x&acirc;y dựng l&ograve;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương tổ quốc hướng về biển đảo cho c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31382/IMG_9104.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra khi đến với Hội trại truyền thống, c&aacute;c bạn c&ograve;n được tham gia c&aacute;c phần chơi kỷ lục để khẳng định kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội nh&oacute;m đến từ c&aacute;c đơn vị như tr&ograve; chơi th&aacute;p người, m&uacute;a d&acirc;n gian nhảy sạp... B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c bạn c&ograve;n được sinh hoạt b&ecirc;n lửa trại v&agrave; h&aacute;t c&aacute;c ca kh&uacute;c tập thể nhằm gắn kết t&igrave;nh cảm bạn b&egrave;, học sinh c&aacute;c trường lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;