Sài Gòn - Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng 2 giờ đ&ecirc;m ng&agrave;y 30/01/1968 rạng ng&agrave;y 31/01/1968</strong> (đ&ecirc;m mồng một rạng mồng hai Tết Mậu Th&acirc;n theo lịch miền Nam), Biệt động nổ s&uacute;ng v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; chỉ định: T&ograve;a Đại Sứ Mỹ, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Dinh Độc lập, Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n...</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29985/UT VÂN.jpg" style="height:318px; text-align:justify; width:480px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><u>Ảnh</u>: Chị Nguyễn Thị Kim Em (Tư V&acirc;n) chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong đợt 1 Tết Mậu Th&acirc;n 1968 (khu vực s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhứt)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c lực lượng chủ lực mũi nhọn của ph&acirc;n khu G&ograve; M&ocirc;n từ hướng Bắc v&agrave; T&acirc;y Bắc đ&aacute;nh v&agrave;o Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Thiết gi&aacute;p (Trại Ph&ugrave; Đổng), Bộ Chỉ huy ph&aacute;o binh (trại Cổ Loa, Nỏ Thần) ở G&ograve; Vấp v&agrave; chiếm ng&atilde; năm B&igrave;nh H&ograve;a, C&acirc;y Thị (s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất), lực lượng đặc c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;nh ph&acirc;n khu 2 chiếm được một phần s&acirc;n bay, triển khai về hướng trường đua Ph&uacute; Thọ, Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2), B&agrave; Hạt, Nguyễn Kim, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Nam, ph&acirc;n khu B&igrave;nh T&acirc;n - Nh&agrave; B&egrave; tiến v&agrave;o theo ba c&aacute;nh ở c&aacute;c hướng quận 6, quận 8, Nh&agrave; B&egrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hướng v&agrave;o s&acirc;u nhất, đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh từ Ph&uacute; Định, quận 6( Bộ Chỉ huy Tiền phương đ&oacute;ng ở đấy), thọc v&agrave;o đến L&ograve; Gồm, h&atilde;ng rượu B&igrave;nh T&acirc;y, đường Th&aacute;p Mười, Hậu Giang, Chợ Thiếc, Minh Mạng. C&aacute;nh quận 8, quận 4 đ&aacute;nh nhau &aacute;c liệt với địch ở cầu Nhị Thi&ecirc;n Đường, Bến Đ&aacute;, H&agrave;ng Th&aacute;i...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Đ&ocirc;ng v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc (ph&acirc;n khu Dĩ An &ndash; Thủ Đức) mũi nhọn xuống đến H&agrave;ng Xanh, khu vực cầu Sơn (nay thuộc B&igrave;nh Thạnh)...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong đợt 2</strong> <strong>bắt đầu từ đ&ecirc;m 4/5 rạng ng&agrave;y 5/5/1968</strong>: lực lượng chủ lực đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u hơn đợt 1, khu vực ta chiếm lĩnh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn như G&ograve; Vấp, Gia Định, C&acirc;y Qu&eacute;o, cầu Băng Ky, B&igrave;nh Lợi, cầu Sơn, B&igrave;nh H&ograve;a, ng&atilde; năm Chuồng Ch&oacute;. Ở ph&iacute;a Nam c&aacute;c khu Kh&aacute;nh Hội, cầu T&acirc;n Thuận, quận 7, quận 8, cầu chữ Y, Phạm Thế Hiển, &Acirc;u Dương L&acirc;n. Ph&iacute; T&acirc;y khu vực Cầu Tre, B&igrave;nh Thới, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Trường Đua, B&agrave; Hạt, ng&atilde; tư Bảy Hiền, Vườn L&agrave;i. Mũi quận 6&nbsp; v&agrave;o đến Minh Phụng, Hậu Giang, Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh, mũi Ph&uacute; L&acirc;m đến Nguyễn Tr&atilde;i, Ph&ugrave;ng Hưng, Đồng Kh&aacute;nh, Khổng tử, Tổng Đốc Phương, Nguyễn Văn Thọai, chợ An Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Ti&ecirc;n, B&igrave;nh T&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nội th&agrave;nh lực lượng c&aacute;nh Hoa vận nổi dậy đ&aacute;nh chiếm T&ograve;a h&agrave;nh ch&aacute;nh quận 5, lực lượng c&aacute;c c&aacute;nh cũng l&agrave;m chủ ở một số khu vực , nhất l&agrave; quận 6,7,8...</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Theo tư liệu C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;